Kultur & Arv

Kultur & Arvs hjemmeside er desværre blevet genstand for et hackerangreb. DETTE ER EN MIDLERTIDIG SIDE

DU KAN BLIVE MEDLEM VED AT SENDE EN E-MAIL TIL: MEDLEM@KULTUROGARV.DK

TAK FOR DIN INTERESSE

Kulturarven er en gave og noget, vi skal værne om!
Derfor har vi stiftet KULTUR & ARV

Der er brug for en oplyst, uafhængig og frygtløs stemme

HVORFOR?

Vi er vidne til en ændring i den måde, hvorpå Staten forvalter og beskytter vores kulturarv. Bevaringshensyn er ikke, hvad de har været, og tidligere tiders fredning har vist sig ikke at være nogen garanti. Konkret er en række monumenter af national betydning er truet, bl.a. Himmelbjerget, Aalborghus og Nyborg Slot. Landet over lider bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Konsekvenserne er vidtrækkende. Der er behov for en økonomisk og politisk uafhængig aktør, der kan overvåge, kommentere og påvirke denne udvikling. Kun ved at genvinde respekten for vores overleverede arv kan vi sikre den for fremtiden!

HVAD?

Kultur & Arv er stiftet i 2018 af en række centrale skikkelser i det danske bevaringsmiljø. Vi er stiftet, fordi væsentlige bevaringsinteresser ikke længere har den prioritet, de burde have. Det skylder vi de kommende generationer at lave om på. Vi arbejder for at fremme kendskabet til og respekten for kulturarven i alle dens afskygninger gennem oplysning. Vi vil være en dynamisk – og om nødvendigt stridsvillig – aktør og vagthund. Vi arbejder bl.a. for at sikre, at de myndigheder, der skal stå vagt om vores kultur, lever op til deres ansvar.

HVORDAN?

Kultur & Arv overvåger og kommenterer udviklingen. Vi varetager konkrete sager og går i konstruktiv dialog med myndighederne. Som landsdækkende organisation er vi klageberettiget i sager, der vedrører ændringer af vores fortidsmindefredede kulturarv. 
Kultur & Arv konsulterer med et råd af centrale fagpersoner med bred kulturfaglig ekspertise om alle aspekter af kulturarven. 

MELD DIG IND!

Vær med til at påvirke udviklingen! Vi drives af frivillige kræfter og har brug for din støtte. Kultur & Arv vil være det politisk og økonomisk uafhængige alternativ, der tør tale kulturarvens sag. Støt f.eks. direkte via MobilePay på 49 480 og meld dig ind på adressen

MEDLEM@KULTUROGARV.DK

Vi hører altid gerne fra dig!

KONTAKT OS, HVIS DU HAR EN SAG, DU MENER VI BØR SE PÅ

Kultur & Arvs bestyrelse

Poul Dedenroth-Schou

Bestyrelsesmedlem

Fhv. direktør for Koldinghus, leder af restaureringen af Koldinghus 1976-2013

President Frederik Siemssen, Kultur & Arv
Frederik Siemssen

Formand

Initiativtager til Kultur & Arv.
Uddannet i erhvervsøkonomi, filosofi og byplanlægning.

Pressekontakt og talsmand.

Vice President Catharina Collet
Catharina Collet

Næstformand

Tidl. dansk formand og international Vice-President i bevaringsorganisationen Europa Nostra, tidl. medlem af ICOMOS Danmark, erhvervspsykolog, m.m.

Niels-Knud LIebgott

Bestyrelsesmedlem

Kammerherre, tidl. museumsdirektør ved De Danske Kongers Kronologiske Samling på Rosenborg og Amalienborg, tidl. museumschef på Nationalmuseet, tidl. formand for ICOMOS Danmark, m.m.

Nikolaj Bøgh, Kultur & Arv
Nikolaj Bøgh

Bestyrelsesmedlem

Konsulent og forfatter.
Rådmand og formand for Kultur- og Fritidsudvalget på Frederiksberg.

Lars R. Appelquist

Bestyrelsesmedlem

Ph.d, miljøforsker. Head of Programme, Marine Environment, UN Environment Programme. Arbejder bl.a. med miljøbeskyttelse og klimasikring af verdens kyster.
Uddannet fra Københavns Universitet, Oxford, MIT og Risø.

Kontakt Kultur & Arv

Telefon: +45 21709564
Email: post@kulturogarv.dk
Adresse:
Store Kongensgade 83
1264 København K
CVR: 39593599
Bankforbindelse:
Nordea reg. 2150 nr. 01 2287 9976
MobilePay nr.: 49 480
Pressekontakt:
Frederik Siemssen
Tlf. 21 70 95 64
frederik@kulturogarv.dk
Sekretariat:
sekretariat@kulturogarv.dk

Uddrag af vedtægter

§3 – Formål
Kultur & Arv er en landsdækkende, almennyttig organisation, hvis hovedformål er at arbejde for at beskytte natur og miljø, idet organisationen har særligt fokus på kulturarven, som den manifesterer sig i kulturlandskabet og i det byggede og levede miljø.
Kultur & Arv skal arbejde for at sikre almen pietetsfølelse for den overleverede kulturarv, idet der arbejdes for at udbrede kendskabet til samt forståelsen og interessen for denne kulturarv. Foreningen virker tillige til gavn for de bredere og bærende materielle og immaterielle kulturværdier, herunder men ikke begrænset til fremme af natur-, landskabs- og kulturhistoriske interesser.

§ 4 – Værdigrundlag
Stk. 1
Kultur & Arv skal til alle tider virke på et fagligt oplyst grundlag.

Stk. 2
Kultur & Arv kan ingensinde bindes af økonomiske interesser.

Stk. 3
Kultur & Arv kan modtage donationer og fondsmidler, ligesom foreningen kan afvise dem.

§ 5 – Virksomhed
Stk. 1
Kultur & Arv arbejder for at:
– fremme sine formål
– sikre kulturarvens bevågenhed i offentligheden og på myndighedsniveau

– løfte og fremme enkeltsager eller sager af principiel karakter, som foreningen skønner fortjener offentlighedens bevågenhed

– arbejde for en bred, integreret beskyttelsesindsats, bl.a. ved gennem sit formål at kommentere og påklage beslutninger, herunder indbringe disse for rette instanser
– følge, kommentere og påvirke udviklingen inden for kulturarv og natur-, landskabs- og bymiljøer.

Stk. 2
Kultur & Arv skal virke dynamisk, agilt og opsøgende.
Kultur & Arv skal i det omfang, det er muligt, bestræbe sig på at fungere synergetisk med organisationer, foreninger og myndigheder, med hvem der er formålssammenfald. Foreningen kan ved sit virke arbejde for at forankre væsentlig viden og søge
indflydelse på relevant lovgivning og forvaltning til gavn for foreningens formål.

Stk. 3
Udmøntningen af ovennævnte virksomhed besluttes af bestyrelsen, der endvidere kan tage initiativ til
– møde-, oplysnings-, foredrags- og formidlingsvirksomhed
– afgivning af høringssvar og bemærkninger til forslag om planforslag, lovgivningsinitiativer, mv. – udgivelse af tidsskrifter og andre publikationer
– aftaler om indgåelse af samarbejde med relevante nordiske partnere
– aftaler om indgåelse af samarbejde med relevante partnere på internationalt niveau
– oprettelse af grupper for aktive frivillige, ungdomsinitiativer, -foreninger og lignende.

Denmark’s Association for Culture & Heritage

  [rt_retina_image img_1x="3986" img="3985" class="sidepanel-logo" img_align="" img_bottom_margin="30px" link="" link_target="" link_title=""]

  Kultur & Arv tekst Kultur & Arv tekst Kultur & Arv tekst Kultur & Arv tekst Kultur & Arv tekst Kultur & Arv tekst Kultur & Arv tekst Kultur & Arv tekst Kultur & Arv tekst

  ADRESSE

  Store Kongensgade 83,
  1264 København K, Danmark

  TELEFON

  +45 21 70 95 64

  E-MAIL

  post@kulturogarv.dk

  [button button_text="PURCHASE" button_style="style-1" font="heading-font" button_size="hero" button_link="#" link_open="" button_icon="icon-right-thin" href_title="PURCHASE"]